Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 30 °C
Açık

İmam Müslim Kimdir ?

28.12.2018
1.326
A+
A-
İmam Müslim  Kimdir ?

İmam Müslim  Kimdir ?

Sünni inanışın ikinci büyük hadis bilginidir. O’nun tertiplediği es-Sahih adlı hadis külliyatı, ünlü altı hadis kitabı (Kütüb-i Sitte)’nin ikincisi olarak asırlardır islam dünyasına hizmet vermektedir.

İslam’ın ana ilimlerinin geliştiği en önemli merkezlerden biri olan Nisabur’da doğup yine bu şehrin bir semti olan Nasrabad’da ölüp defnedildi.

Tam adı Ebu Hüseyin Müslim b.Haccac en-Nisaburi olan bu büyük hadis bilgini, tıpkı Buhari gibi, islam dünyasının hemen her tarafını dolaşmış geniş araştırmaların sahibi bir dahidir.

Ünlü fıkıh bilgini Ahmed b.Hanbel başta olmak üzre Yahya b.Yahya, Kuteybe b.Saİd, İshak b.Rahuye, Muhammed b.Amr, Muhammed b.Mihran, İbrahim b.Musa, Halef b.Hişam, Süreyc b.Yunus, Ömer b.Hafs, Ahmed b.Yunus, İbrahim b.Münzir ve Mansur b.Muhammed gibi ünlülerden dersler almıştır. O’nun, ders almanın da ötesinde feyz ve ilham aldığı kişilerden biri de büyük hadisçi Buhari’dir. Tarihu Bağdad yazarının belirttiğine göre Müslim, bu büyük dahinin huzuruna gider, yüzünü öper ve şöyle derdi: “Müsaade et de ayaklarını da öpeyim, ey üstatlar üstadı!” Buhari, Kur’an’ın, Allah Kelamı olmasına rağmen, lafızlarının yaratılmış olduğunu savunması (iftirası) sebebi ile ağır tenkitlere maruz kaldığında, Müslim O’nunla dostluğunu kesmemiştir.

Müslim’in Sahih’i, bizzat kendisinin belirttiğine göre, 300.000 hadis arasından seçilmiş olap 52 kitaptan (ana bölüm) oluşmuştur. Buhari’nin eserinin aksine Müslim’in Sahih’i, hadis ilmine dair bir girişle başlamakta ve Kur’an’ın faziletlerine dair bir bölümle sona ermektedir.

Müslim’in daha başka eserlerinin olduğu söylenmekte ise de bugün elimizde yalnız Sahih’i mevcuttur.

img298 1529591565

Buhari ve Müslim’in Sahihleri, İki Sahih anlamında Sahihayn ve bu iki hadis imamı en büyük iki muhaddis anlamında Şeyhayn diye anılmaktadır, İslam bilginlerinin ortaklaşa kanaatlerine göre, tenkit dışı sayılacak hiçbir hadis kitabı yoktur ve olamaz. Ancak tenkide en az konu olabilecek, iki temel eser, Buhari ile Müslim’in kitaplarıdır. Bunları, müelliflerini daha sonra göreceğimiz üç Sünen kitabı izler. Bu beş eseri altı rakamına ulaştırmak için bazıları imam-ı Malik’in Muvatta’ını, bazıları İbnu Mace’nin Sünen’ini ilave ederler (Müslim için bk. Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad, biyografi no: 7089; İbnu Hallikan, Vefeyat, biyografi. No: 717).

Altı meşhûr hadis-i şerif kitâbı, kütüb-i sitte’nin ikincisi, Sahih-i Müslim’dir. Bu kıymetli eserin müellifi de, Müslim b. Müslim el-Kuşeyri en-Nişâbûri hazretler idir.Arab ların ”Beni Kuşeyr” kabilesin e mensûb olmasına rağmen, Nişâbûr’da doğmuştur.Bu sebeble, NişÂbûri olarak anılır. Künyesi: Ebü’l-Hüseyn’dir. En büyük, hadis-i şerif imâmlarından biridir! İlim öğrenmek ve hadis dinlemek üzere hicâz Irak, Şam ve Mısır diyârlarını dolaştı.

Oralarda Ahmed b. Hanbel, Kureybe b. Sâid, Ebû Bekr b. Ebi şeybe ve İmâm Şafii hazretler inin talebeler inden ve daha bir çok âlimden hadis dinleyip, rivayette bulunmuştur. :Büyük muhaddis İmâm Muhammed Buhari hazretler iyle, Nişâbûr’da görüşmüştür. Bir sohbet esnâsında, kendisini n bilmediği bir hususu Buhâri hazretler i gösterince ayağa kalkarak onu alnından öpmüş ve: ”Ey Muhammed Buhâri! senin dönyada bir benzerin olmadığına, şehâdet ederim! sana buğz edenler ancak, hasedleri nden buğz ederler.” demiş ve çok iltifat etmiştir.Ömrünün son yıllarını, doğduğu yerde (Nişâbûr’da) geçirdi.

Bütün zamanını, hadis-i şerif dersi vermekle geçiriyordu. Nafakasını çıkaracak kadar, ticâret de yapıyordu. Ancak 55 sene yaşamış ve 875 (261h.) yılında, Nişâbûr’da vefât etmiştir. Sahia-i Müslim’de bildirile n bir hadis-i kudside Resûlullah Efendimiz, Allahü teâlânın şöyle buyurduğunu naklederd i: ”Ey kullarım! Zulm etmeyi kendime haram kıldığım gibi, sizin aranızda da haram kıldım! Binâenaleyh, birbirini ze zulmetmey iniz;” ”Ey kullarım! sizden öncekiler ve sonrakile r, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanıp; benden ihtiyaçlarını dileyecek olsalar. ve hepsinin dilekerin i, yerine getirsem. Benim mülkümden ancak, iğne denize batırıldığında, onun denizden noksanlaştırdığı kadar azalır. Allahü teâlâ “Sahih” hadisleri; bize ulaştıranlardan râzı olsun âmin.

Sahih-i Müslim

Sahih-i Müslim adlı büyük eserinde; 4.000 kadar hadis-i şerif meccuttur . Bunları b,zzat kendisini n topladığı, 300.000 hadis arasından seçtiğini bildirir. Bu büyük eserini, 52 kitaba ayırmıştır. Buhâri gibi ayrıca, bâblara (bölümlere) bölmemiştir. Eserin baş tarafında; hadis ilmiyle alâkalı mühim açıklamalar mevcuttur . Bilhassa, isnâd üzerinde, önemle durmuştur. Çünkü kitabına koyduğu farklı metinler için; değişik isnâdlarda bulunur. Değişik verilen metinlerİ (hâ) harfiyle gösterilmiştir. İmâm Müslim hazretler inin Sahih’inden başka; 12 kadar orijinal eseri mevcuttur .Müslim’deki hadis-i şeriflerden bazıları, şunlardır:

te

”Herhangi bir müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı, diken batmasına kadar, her ne gelirse. Allahü teâlâ bunları, o müslümanın hatâlarına keffâret kılar!” ”Bir kimse; hanımına buğz etmesin. Öünkü hoşlanmadığı huyları varsa (bile) bunlara karşılık, memnûn olacağı huyları da vardır.

”Yarım hurma bile olsa, sadaka vermek sûretiyle! Cehennemd en korunmaya çalışınız!”

”Bir kimseye, şer olarak, müslüman kardeşine,hakâret etmesi yeter!”

”Kendi aleyhiniz i, evlâd ve mallarınız aleyhine; sakın bedduâetmeyiniz! ki, duÂların kabul olunacağı bir saate rastlar da; bedduânız kabul olunur.”

”Cennet ehlinin kimler olduğunu, size bildireyi m mi? Herkes tarafından hor görülüp, hiçe sayılan, zaif vemütevazi bir mü’mindir ki; Allahü teâlâya yemin ederse muhakkak Allahü teâlâ onun yeminini yerine getirir!”

”İki kimse arasında, adâlet etmek; sadakadır! Güzel söz; sadakadır!”

”Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyi n!”

Arkadaşlarınızla Paylaşın:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.